เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

กัมพูชา

หลังจากประสบการณ์ 15 ปีในอัญมณีกัมพูชาเราตระหนักว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อัญมณีและเกี่ยวกับตลาดพลอยในกัมพูชา
ในที่สุดเราก็ตัดสินใจเปิด Gemological Institute of Cambodia ที่เสียมราฐในปี 2014
ปัจจุบันเราเป็นห้องปฏิบัติการอัญมณีเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินงานในกัมพูชา

ประเทศไทย

สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างประเทศเรายังตั้งอยู่ในกรุงเทพฯตั้งแต่ปีพ. ศ. 2019
ซื้อขายออนไลน์เท่านั้น ไม่มีร้านค้าไม่มีโชว์รูม.

Jean-Philippe LEPAGE - ซีอีโอ - นักอัญมณีศาสตร์ / ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการรับรองซึ่งรับผิดชอบการจัดการสถาบันอัญมณีแห่งกัมพูชา

Jean-Philippe เพจ
ซีอีโอ / ผู้ก่อตั้ง / นักอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง

ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบในการจัดการ
อัญมณี
ห้องปฏิบัติการ GEMIC
สถาบันอัญมณีแห่งกัมพูชา

คุณอิททูน - ผู้ช่วยผู้บริหารซีอีโอ

นางสาว IET THOAN
ซีอีโอผู้ช่วยผู้บริหาร

รับผิดชอบการดำเนินงาน