สัมภาษณ์ทีวีฝรั่งเศส

บทสัมภาษณ์โดย French TV

บทสัมภาษณ์โดย French TV

ฉันได้รับสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์ M6 ฝรั่งเศส“ ขอความพิเศษ” เกี่ยวกับอัญมณีกัมพูชา