บริการให้คำปรึกษาอัญมณีออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาอัญมณี

บริการให้คำปรึกษาอัญมณีออนไลน์ - 1 ชั่วโมง

หากคุณต้องการพูดคุยกับอาจารย์อัญมณี. เรามีบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์โดยการประชุมทางวิดีโอ

อัตราคงที่สำหรับการโทร 1 ถึง 60 นาที: 30 US $ (ชำระในสกุลเงินใดก็ได้)

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 8 น. ถึง 5 น. เวลากัมพูชา / ประเทศไทย (UTC + 7)

จองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมลิงก์สำหรับการชำระเงินด้วย PayPal หรือบัตรเครดิต

รหัสรักษาความปลอดภัย:
รหัสรักษาความปลอดภัย
กรุณากรอกรหัสรักษาความปลอดภัย:

จองนัดหมาย